Dotacje unijne dla Małopolski

Od ponad osiemnastu lat skutecznie pozyskujemy dotacje dla przedsiębiorstw z całej Polski. Sukcesy, jakie odnosimy w swojej działalności, zaowocowały obecnością A1 Europe m.in. w rankingu magazynów „Forbes” i „Fundusze Europejskie” w czołówce najskuteczniejszych firm konsultingowych w kraju.

Aktualności
Pobierz kartę projektu

Dotacje unijne dla Małopolski

Pozyskaj dotacje z A1 EUROPE!

Firma A1 Europe specjalizuje się w dotacjach unijnych i źródłach finansowania na projekty inwestycyjne i badawczo-rozwojowe. Zajmujemy się przede wszystkim doradztwem przy planowanej inwestycji, analizą najlepszych możliwości finansowania, pisaniem wniosków dotacyjnych, sporządzaniem aplikacji unijnej, zarządzaniem projektem, a także rozliczeniem inwestycji finansowanej z dotacji z Unii Europejskiej i wsparciem przedsiębiorstwa podczas okresu trwałości.

W tym serwisie przedstawiamy możliwości pozyskania dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a zwłaszcza takich działań, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich, konsorcja przedsiębiorstw czy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, klastry oraz firmy, które chcą zainwestować w działania prośrodowiskowe, m.in. w odnawialne źródła energii.

Jeśli chcesz dofinansować inwestycje z zakresu: budowy i rozbudowy firmy, inwestycji związanych z technologicznym oraz organizacyjnym unowocześnieniem przedsiębiorstwa, działalności badawczo-rozwojowej, wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów czy usług, wsparcia działalności na rynkach międzynarodowch, a także przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii, to w serwisie o programie dla województwa małopolskiego znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące projektów, które mają szanse na otrzymanie unijnego wsparcia w latach 2014-2020.

Wiedza na temat programu unijnego, wymaganych załączników czy konkretnych działań nie wystarczy do tego, żeby odpowiednio przygotować się do wypełnienia aplikacji unijnej. Ważne są także informacje w zakresie: terminu konkursu, minimalnej i maksymalnej wartości projektu, procentowego wsparcia oraz rodzaju beneficjenta, który może starać się o dotacje. Wszystkie te wiadomości znajdą Państwo w naszym serwisie - zachęcamy do przeczytania zakładek poświęconych konkretnym konkursom dla województwa małopolskiego.

Oprócz tego w „Aktualnych naborach” znajdują się informacje o najbliższych konkursach w roku 2018.

 

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami od dotacji unijnych!