Aktualności
13.06 Poniedziałek

Nabór do konkursu 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej...

25.05 Środa

W Małopolsce od 30 czerwca będzie możliwe składanie wniosków na dwa poddziałania w ramach konkursu 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach. Pierwsze poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw skierowane...

Strony