RPO WM 3.4.4 Dotacje dla MŚP

RPO WM 3.4.4 Dotacje dla MŚP

Typ projektów A – Wdrożenie wyników prac B+R

Na co?

  • dotacje na wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 miesiące.

Dla kogo?

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (działające na rynku dłużej niż 24 miesiące).

Jaki jest termin naboru?

  • Aktualnie brak naboru.

Jaka jest maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych?

  • 25 mln PLN.

Jaka jest minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych?

  • 500 tys. PLN.

Maksymalna intensywność pomocy ?

  • dla mikro- i małych przedsiębiorstw: do 55%
  • dla średnich przedsiębiorstw: do 45%

 

Fiszka archiwalna: RPO Małopolska 3.4.4. typ: A

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków, 2018.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na rok 2020.