Listopad/grudzień – istotny czas dla przedsiębiorców chcących pozyskać dotacje na inwestycje

15.11

Wtorek

Listopad/grudzień – istotny czas dla przedsiębiorców chcących pozyskać dotacje na inwestycje

Ostatnie 2 miesiące roku 2016 to czas, w którym firmy, w szczególności te z sektora MŚP, będą miały okazję złożyć swoje wnioski na działania inwestycyjne, realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Postanowiliśmy w związku z powyższym przypomnieć Państwu o trwających naborach, a także wskazać te konkursy, które lada moment mogą zostać ogłoszone, a które z punktu widzenia rozwijającego się przedsiębiorcy mogą okazać się ogromnym krokiem naprzód.

Na szczególną uwagę zasługuje Działanie RPO WSL 3.2 „Innowacje w MŚP”, które realizowane w województwie śląskim dedykowane jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. W konkursie możliwe będzie zrealizowanie projektu, którego celem będzie wdrożenie oraz komercjalizacja innowacji produktowych i procesowych, które w skali regionu stosowane być powinny przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Ogłoszenie do naboru powinno pojawić się już niebawem.

Kolejnym działaniem, którego ogłoszenie może w każdej chwili ukazać się na portalu funduszy to realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego poddziałanie RPO WM 3.4.4 „Dotacje dla MŚP”, TYP A: „Wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce”. W tym przypadku dotacje udzielane będą na wykorzystanie wyników prac B+R (własnych, wykonanych przez jednostkę badawczo-rozwojową albo nabyte od innego przedsiębiorstwa) celem wprowadzenia na rynek nowych produktów, usług lub procesów (mowa głównie o uruchomieniu pierwszej produkcji i rozpoczęciu świadczenia usług opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych).

Innym działaniem, tym razem zlokalizowanym na terenie województwa świętokrzyskiego (i również skierowanym do firm z sektora MŚP) jest Działanie RPO WŚ 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”. Projekty, które w przypadku ww. konkursu zostaną objęte wsparciem unijnym to m.in. wprowadzenie nowych produktów i usług wraz z uwzględnieniem unowocześnienia posiadanego wyposażenia. W ramach działania wpierane będą ponadto start-upy, a dokładniej MŚP we wczesnym etapie rozwoju. Wsparciem zostaną objęte ponadto projekty nakierowane na wdrożenie zmian w procesie produkcyjnym i sposobie świadczenia usług.

Ostatnim już działaniem, o którym chcielibyśmy w zasadzie przypomnieć, bo w odróżnieniu do wyżej wymienionych posiada już wyznaczony termin naboru - to realizowane na terenie województwa podkarpackiego Działanie RPO WP 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia”, TYP 3: „Infrastruktura B+R”. Beneficjentami konkursu są przedsiębiorcy oraz instytucje otoczenia biznesu, którzy chcieliby stworzyć laboratoria i centra badawczo-rozwojowe. Nabór do konkursu już trwa (rozpoczęcie naboru miało miejsce 30 września), zatem zainteresowanych informujemy, że na złożenie wniosków mają czas do 29 grudnia.

Zachęcamy zatem przedsiębiorców do bycia czujnym. Zainteresowanych pozyskaniem dotacji na rozwój swoich działalności zapraszamy do kontaktu, nasi eksperci chętnie udzielą bardziej szczegółowych informacji i pomogą w doborze odpowiedniego działania dotacyjnego do charakteru pożądanego projektu.