Nabory wniosków
15.11 Wtorek

Ostatnie 2 miesiące roku 2016 to czas, w którym firmy, w szczególności te z sektora MŚP, będą miały okazję złożyć swoje wnioski na działania inwestycyjne, realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Postanowiliśmy w...

27.06 Poniedziałek

30 czerwca startują nabory do konkursów dla przedsiębiorców, chcących uzyskać wsparcie na rozwój własnych działalności gospodarczych. Konkursy o których mowa, będą skierowane do przedsiębiorców z województwa lubelskiego...

13.06 Poniedziałek

Nabór do konkursu 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej...

25.05 Środa

W Małopolsce od 30 czerwca będzie możliwe składanie wniosków na dwa poddziałania w ramach konkursu 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach. Pierwsze poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw skierowane...

9.05 Poniedziałek

6 czerwca rusza nabór na konkurs 1.2.3 Bony na innowacje (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego,  Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach), w ramach którego przedsiębiorstwa z sektora MŚP, prowadzące swoją...

6.04 Środa

Małopolskie przedsiębiorstwa z sektora MŚP zainteresowane dotacjami na wdrożenie nowych produktów, usług lub technologii, a także przeprowadzeniem projektów z obszaru B+R mogą poważnie zacząć myśleć o tworzeniu aplikacji unijnej...

5.04 Wtorek

W marcowej aktualizacji uszczegółowienia i harmonogramu dla Małopolski pojawiło się kilka istotnych zmian, z którymi zachęcamy się zapoznać. Jedną z ważniejszych zmian z perspektywy firm jest przesunięcie terminu naboru dwóch...

4.03 Piątek

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego nareszcie nabiera tempa! Na najbliższe miesiące ogłoszone zostały dwa konkursy skierowane do małopolskich przedsiębiorstw: 3.3.2 Aktywność międzynarodowa MŚP oraz 3.4.4 (typ...

26.11 Czwartek

Opublikowany został harmonogram naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na rok 2016. Nie znamy jeszcze dokładnych dat trwania konkursów, ale za to mamy wiedzę o tym, jakie działania są w ogóle...

23.11 Poniedziałek

Od 23 listopada 2015 do 22 stycznia 2016 otwarty jest konkurs dla przedsiębiorstw w województwie małopolskim – poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje. Jest to pierwszy konkurs skierowany do sektora MŚP ogłoszony w ramach Regionalnego...

1.10 Czwartek

Harmonogram RPO Województwa Małopolskiego na rok 2015 został po raz kolejny zaktualizowany. Co to oznacza dla przedsiębiorstw? Jedyne działanie, które było skierowane właśnie do tego typu beneficjentów zostaje przesunięte z III...

2.07 Czwartek

Kolejny dokument dla Województwa Małopolskiego został przyjęty w czerwcu br. Jest nim Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych w ramach RPO Województwa Małopolskiego. Z informacji w nim zawartych wynika, że przedsiębiorcy będą mogli...

23.02 Poniedziałek

Od 16 marca rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”, w ramach Małopolskiego...

18.02 Środa

MRPO razem z pozostałymi ośmioma regionalnymi programami oraz POIR został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Jest już pewne, że województwo małopolskie otrzyma 2,879 mld euro z Unii Europejskiej. Największe środki...

8.12 Poniedziałek

Zakończone zostały negocjacje Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a w połowie grudnia planowane jest uruchomienie procedury zmierzającej do zatwierdzenia programu. Oficjalne negocjacje trwały od...

22.08 Piątek

Do 31 sierpnia trwają konsultacje społeczne Wstępnego projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Poniżej zamieszczamy plik z krótkim streszczeniem...