RPO WM 3.3.2 Aktywność międzynarodowa MŚP

RPO WM 3.3.2 Aktywność międzynarodowa MŚP

Na co?

 • typ projektu A: opracowanie i wdrażanie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa,
 • strategia opracowana musi zawierać przynajmniej następujące elementy: analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorcy oraz jego możliwości eksportowych; analiza i wskazanie rynku/rynków docelowych działalności eksportowej; analiza konkurencyjności produktu/usługi na każdym ze wskazanych rynków docelowych, w tym analiza ich słabych i mocnych stron; opis wyznaczonych celów; strategia eksportowa w zakresie produktu/usługi; wskazanie i uzasadnienie wyboru działań służących realizacji strategii eksportowej; szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej; wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.
 • typ projektu B: wdrażanie opracowanej strategii działalności międzynarodowej,
 • wdrażanie może polegać m.in. na doradztwie dotyczącym: strategii finansowania działalności eksportowej, wyboru partnerów handlowych, opracowania koncepcji wizerunku firmy na rynku zagranicznym (np. materiały reklamowe, strony internetowe, aplikacje mobilne), dostosowania produktu lub usługi do wymagań rynku docelowego, a także działania polegające na uzyskaniu certyfikatów i pozwoleń do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek oraz udział w targach i imprezach wystawienniczych.

Dla kogo?

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jaki jest termin naboru?

 • Aktualnie brak naboru.

Jaka jest alokacja w ramach zaplanowanego konkursu?

 • 9 964 238,64 PLN

Jakie są całkowite środki przeznaczone na wsparcie?

 • 10 mln EUR.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

 • do 50%.

Jaka jest wartość projektu?

 • Maksymalna kwota dotacji: 200 tys. PLN

Jaki jest okres realizacji projektu?

 • Projekt nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy, a musi się rozpocząć w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jakie są preferencje?

 • preferencyjnie będą traktowane projekty, które wpływają na rozwój branż kluczowych.

 

Fiszka konkursowa z poprzedniego naboru: eksport 3.3.2

Źródło: Regulamin konkursu 3.3.2 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, wrzesień 2017.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków, 13 października 2016.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na rok 2020.