RPO WM 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju

RPO WM 3.4.3 Dotacje dla MŚP wczesna faza rozwoju

Na co?

  • dotacje na wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 miesiące.

Dla kogo?

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (działające na rynku dłużej nie niż 24 miesiące).

Jaki jest termin naboru?

Zakończony. Kolejny nabór planowany jest na kwiecień 2018 r. 

Jakie są środki przeznaczone na dofinansowanie?

23 337 600 PLN

Jaka jest maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych?

10 mln PLN.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

  • dla micro- i małych przedsiębiorstw: do 55%
  • dla średnich przedsiębiorstw: do 45%

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków 2017

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na rok 2018.