RPO WM 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju

RPO WM 3.4.3 Dotacje dla MŚP wczesna faza rozwoju

Na co?

  • dotacje na wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 miesiące.

Dla kogo?

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (działające na rynku dłużej nie niż 24 miesiące).

Jaki jest termin naboru?

  • Aktualnie brak naboru.

Jakie są środki przeznaczone na dofinansowanie?

  • 23 337 600 PLN

Jaka jest maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych?

  • 10 mln PLN

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

  • dla micro- i małych przedsiębiorstw: do 55%
  • dla średnich przedsiębiorstw: do 45%

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków 2017

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na rok 2020.