RPO WM 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju

RPO WM 3.4.3 Dotacje dla MŚP wczesna faza rozwoju

Na co?

  • dotacje na wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 miesiące.

Dla kogo?

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące).

Jaki jest termin naboru?

Zakończony. Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

Jakie są środki przeznaczone na dofinansowanie?

25 984 200 PLN.

Jaka jest maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych?

10 mln PLN.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

  • dla micro- i małych przedsiębiorstw: do 55%
  • dla średnich przedsiębiorstw: do 45%

Archiwalna fiszka konkursowa: RPO WM 3.4.3 

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków, 13 października 2016.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na rok 2016, wersja z dnia 28 czerwca 2016.