RPO WM 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

RPO WM 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Jakie są typy projektów?

Projekty przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług.

W ramach konkursu przewidziano dwa typy projektów:

 • typ projektu A: infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach;
 • typ projektu B: centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach. 

Dla kogo?

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jaki jest termin naboru?

Konkurs zakończony. Kolejny nabór planowany jest na IV kwartał 2017.

Jaka jest alokacja w ramach zaplanowanego konkursu?

87,760 mln PLN.

Jakie są całkowite środki przeznaczone na wsparcie?

40 mln EUR.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 45%,
 • pozostali beneficjenci – 35%.

Jaka jest minimalna wartość wydatków kwalifikowanych?

 • 100 tyś. PLN w przypadku zarówno projektów typu A jak i B.

Jaka jest maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych?

 • przy projekcie obejmującym doposażenie laboratoriów/centrów badawczo-rozwojowych (typ projektów A): 10 mln PLN,
 • przy projekcie obejmującym tworzenie centrów badawczo-rozwojowych (typ projektów B): 25 mln PLN.

Czy są limity i ograniczenia w realizacji projektów?

 • limit środków na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa: 10 mln EUR;
 • ograniczeniem w realizacji projektu jest konieczność zapewnienia, że stworzona lub wsparta infrastruktura w ramach poddziałania 1.2.2 będzie wykorzystywana do świadczenia usług badawczo-rozwojowych na rzecz podmiotów zewnętrznych (musi zostać to przedstawione w planie dotyczącym prac B+R).

Fiszka z poprzedniego naboru: 1.2.2 Stworzenie laboratorium

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków, 13 października 2016.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na rok 2016, wersja z dnia 28 czerwca 2016.

Regulamin konkursu poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, 24 maja 2016